Hendek İnşaat Tadilat

Açıklama: Sayın veli 0 (sıfır) ile yani çocuğun doğumundan başlayıp 7 (yedi) yaşına kadar geçen sürede kazanması gereken gelişimsel özellikler erinlik, ergenlik, gençlik ve yetişkinlik yaşamın temelini oluşturmaktadır. Bir anlamda çocuğun aile ile geçirdiği ve okula başlayıncaya kadar geçen süre onun geleceğini de şekillendirmektedir. Aileler iyi niyetle bir çok yanlış yönteme baş vurarak bir anlamda çocuğun sahip olduğu potansiyeli engellemektedir. Örneğin, bazı aileler çocukları adına bir çok şeyi yaparak onun girişimcilik duygusunu engellemektedir. Girişimcilik duygusu engellenen çocuk yeterlik duygusunu kazanabileceği deneyimlere girmekten korkmaktadır. Bu durum çocuğun kendisini tanımasını engellemesinin yanında başkasını da tanımasını da engellemektedir. Bu durumu engellemenin en işlevsel yolu çocuğun özellikle 0-7 yaş arasında doğru gelişimsel deneyimler kazanmasını sağlayacak bir ortamda yetişmesi ile gerçekleşebilir. Çocuk ancak, ön görebildiği, tahmin edebildiği, rutin ve tutarlı bir ortamda sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde kullanabilecek özelliklere sahip olabilir. Bu bağlamda aşağıdaki eğitim hazırlanmıştır. Eğitimin adı içeriği, süresi, amacı vb bilgiler aşağıda verilmiştir.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

ÇOCUĞUN ZİHİNSEL GELİŞİM DÜZEYİNİ ANLAMA VE AİLENİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLERE İLİŞKİN AİLE EĞİTİMİ

Amaç:  Eğitimin amacı, çocukların zihinsel gelişim süreçleri ve bu süreçte aileye düşün görevlere ilişkin bilgi, anlayış ve beceri kazandırmaktır.

Kimler Baş Vurabilir: 

                1. Anne adayları,

                2.  0-18 yaş arası çocuğa sahip aileler başvurabilir.

 Süre: Bir gün ile sınırlandırılmıştır. Hafta sonu cumartesi öğleden önce ve öğleden sonra iki oturumda gerçekleştirilecektir.

Yer: FEZHAK HG Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi/ Hendek

Eğitimci: Doç. Dr. Mustafa KOÇ

Eğitim İçeriği

 1. Zihinsel Gelişime İlişkin Temel Kavramlar.
  1. Zeka
  2. Şema
  3. Dengeleme
  4. Uyum
  5. Özümleme
  6. Uyumsama
 2. Zihinsel Gelişim Dönemleri:
  1. Duyu-Hareket Dönemi
  2. İşlem Öncesi Dönem
  3. Somut İşlemler Dönemi.
  4. Soyut İşlemler Dönemi
 3. Her bir döneme ilişkin ailenin yapması gereken gelişimsel ödevler ve sorumluluklar.
 4. Zihinsel Gelişimi Destekleyici Etkinlikler.
 5. Soru cevap aşaması
 6. Değerlendirme
 7. Katılım Belgelerinin verilmesi

Bilgi almak için İletişim Kanalları

Ücret: Katılımcı Başına 50 TL  olup Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.

Belgelendirme:  Katılımcılara "Çocuğun Zihinsel Gelişimini Anlama ve Alınacak Önlemler" başlıklı katılım                  belgesi verilecektir.

__________________________________________________________________________________________