Hendek İnşaat Tadilat

Tüm İnsanların doğuştan özgür ve eşit olduğu gerçeği ile kaleme alınan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Birleşmiş  Milletler Genel Kurulu Tarafından 67 yıl önce, 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilmiş,ilanın ardından 6 Nisan 1949 tarihinde ülkemiz tarafından onaylanmıştır.

 Despot yöneticilerin ihtirasları uğruna sürgünler, soykırımlar, kitlesel bombardımanlar, her dil ve dinden milyonlarca insanın  hayatına acımasızca kıyılan  savaşların bir daha yaşanmaması için oluşturulan İnsan Hakları Beyannamesi taşıdığı ilke ve değerler ile insanlığın aydınlık yüzünü temsil etmektedir. Ancak Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu bu beyannameye aykırı olarak insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır.

 İnsan Hakları ve özgürlükler açısından ülkemiz maalesef  kötüye gitmektedir.Hukuka siyasal iktidarın müdahale etmesi  sonucunda ülkemiz hukuk devletinden polis devletine doğru geçişe yönelmiştir. Muhalif gazetecilerin hukuksuz olarak tutuklanması, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kolluk kuvvetlerinin orantısız müdahalesi olağan hale gelmiştir.

 Kentsel Dönüşüm uygulamalarıyla insanlar kuşaklar boyu yaşadıkları yerlerinden, yurtlarından sürülmüş, yıkılan evlerinin yerine yapılan ucube binalarda oturmaya mahkum edilerek en temel insan hakkı olan konut dokunulmazlığı ve güvencesi ayaklar altına alınmıştır.

 Sağlık hizmetlerinden, eğitimden, sosyal güvenlikten, can güvenliğinden, ülkemizin doğal kaynaklarından eşit şekilde yararlanmak tüm yurttaşların hakkıdır. Bunları sağlamak ve korumak insan haklarına saygılı iktidarların görevidir. Ancak ülkemizde bu alanlarda da eşitsizlik bulunmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler insan  haklarını, eşitliği, özgürlüğü korumak,  geliştirmek, ülkemizde insan hakları ihlallerinin yaşanmaması için mücadele edip, ülkemizde insan haklarına saygılı bir yönetim sistemi anlayışını sağlamak için çalışacağız.

En iyi dileklerimle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlarım.

 

                                                                Reyhan AZAK

                                                                CHP Hendek İlçe Başkanı