İl Hıfzıssıhha Kurul kararımızın 3. Maddesine “çay ocağı şeklinde faaliyet gösteren iş yerleri; masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilecektir” hükmünün eklenmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.