Her yıl Orman İşletme Müdürlükleri bazında planlı olarak yapılan silvikültür, ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarına ait hizmet içi eğitim semineri; Hendek Orman İşletme Müdürlüğünün ev sahipliğinde Adapazarı, Akyazı, Geyve, Gölcük, İzmit,  Karasu Orman İşletme Müdürlüklerimizin tüm teknik ekiplerinin de katılımıyla Çamdağı 1917 Orman İşletme Şefliğinde 29 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Eğitime; Bölge Müdürümüz Okan Kurşun başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcılarımız Halil Karademir, Halis Belen, Adil Şencan, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Ziya Karagüzel, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Mühendisleri ile İşletme Şefleri katıldı.

 

Eğitimde; ormanlarımızda yapılacak olan tabii gençleştirme aşamalarından tohumlama kesimi, arazi hazırlığı, mini ekskavatör ile orman gülü temizliği, suni gençleştirme çalışmalarında mini ekskavatör ile buror teras yapımı, gençlik bakımı (Sürgün Kontrolü), kültür bakımı (ot alma çapası, teras tamiri), tabii gençleştirme ve suni gençleştirme sahalarında fidan sayımı, çıplak ve tüplü fidan dikimi, sıklık bakımı, ilk aralama bakımı ve meşcere bakımı konuları uygulamalı anlatıldı.

 

İstikbal Ağaç Seçimi Yapılacak, Kontrol Parseli Bırakılacak

 

Silvikültür Şube Müdürü Ziya Karagüzel yaptığı bilgilendirmede; “Genç meşcere sahalarında öncelikli olarak geleceğe yönelik istikbal ve aday istikbal fertlerinin belirlenerek işaretleme yapılmalıdır. Müdahaleler ise, istikbal ve aday istikbal fertlerine baskı yapan fertler üzerinde uygulanmalıdır. Kayın ve Meşe’de ara ve alt tabakaya müdahale edilmemelidir. Uygulama yapılacak bölmelerde kontrol parseli bırakılmalıdır” dedi. Ardından istikbal fertlerinin seçimi, istikbal fertlerine baskı yapan ağaçların tespiti için her işletme müdürlüğü şefleri örnek alanda bağımsız uygulama yaptı. Daha sonra ortak uygulamada bağımsız uygulamalar tartışılarak “azami müştereklerin”artırılmasına çalışıldı.

 

Silvikültür, Ormanlarımızın Geleceğidir

 

Tatbikat sonunda Bölge Müdürümüz Okan Kurşun, Silvikültür çalışmalarının önemine dikkat çekerek; “Silvikültürel çalışmalara ormanlarımızın sürdürülebilirliğine önem veriyoruz. Bu bağlamda ormanlarımıza  silvikültür tekniği doğrultusunda bakımlar yapılarak ormanlarımızı  gençleştirmek ve sağlıklı gelişimini devamlılığını sağlamak için çalışıyoruz. Yapılan eğitimin verimli olduğunu düşünüyorum. Hendek Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Ekibine hazırlıklarından dolayı, eğitime etkin katılım sağlayan tüm teknik ekibimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.