Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Başkanlığında düzenlenen Hendek Belediyesi Eylül ayı olağan Meclis toplantısına Siyasi Partilerin gündem maddelerinde yaşadığı fikir ayrılıkları damga vurdu.

Ek gündem maddesi ile birlikte 13 madde görüşüldü

Hendek Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’nun Sivas Kongresinin 100. Yıldönümü ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılını kutlamasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Toplantının ilk gündem maddesi olan Marmara Belediyeler Birliğine Üye olunmasının görüşülmesinde BBP grubunun kararın kabulü, Ak Parti grubu kendilerine bilgi verilmesinin doğru bulduklarını belirtmeleri ve MHP grubunun ise Belediyeye maddi yük getirip getirmeyeceğini beyan etmeleri nedeniyle yaşanan fikir ayrılıkları sonrasında yapılan oylamada AK Parti ve MHP grubu maddenin Hukuk Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

Gündemin ikinci maddesi, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanması çerçevesinde Belediye Başkanının Yetkili Memur Sendikası ile Belediyemiz arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi maddeleri görüşülerek kabul edildi.

Gündemin, belediyemiz mülkiyetinde bulunan Akarca Mahallesi 101 ada 185 nolu 1282,73 m2’lik parsel ve 101 ada 189 nolu 9391,23 m2’lik parselin satışları ve Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Çayırbaşı Mahallesi 37 nolu 1320,00 m2’lik parselin satışları maddeleri görüşülerek reddine karar verildi.

Gündemdeki, 2020 yılı Belediye Bütçesi ve 2020 yılı Belediye ücret tarifesi ve 2020 yılı Belediye Performans Programı maddeleri de görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Belediyemiz kadro cetvellerinde Teknik Hizmetler grubu sayılarının ve Sağlık Hizmetleri kadrolarının yetersiz olması nedeniyle, boş kadro değişikliği yapılması ile ilgili Hukuk Komisyon raporu görüşülerek kabul edildi.

Gündemin son maddeleri olan, Necatipaşa Mahallesine ait isim değişikliği talebi, İlçemiz Nuriye Mahallesi 10 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği yapılması ve Remzi Efendi Caddesi ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarına madde eklenmesi maddeleri de görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Üyelik seçimi

Gündemin beşinci maddesi olan, 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 7. Maddesi gereği Koruma ve Murakebe Heyetine Belediyemiz Meclisinden 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi maddesi de görüşülerek kapalı zarf usulü seçim yapıldı.

Seçim sonucunda Asil üyeliğe Osman Çamur, Lokman İçöz, Hamit Canlı, Hüseyin Çetinkaya ve Hamdullah Akçay seçilirken, yedek üyeliklere Resul Küçük, Aziz Koç, Ahmet Der, Hasan Hüseyin Bıçakçılar ve Taner Yılmaz seçildi.

Ek gündem maddesi

Toplantı sonunda ek gündem maddesi olan, sosyal yaşam alanı, ulaşım ve bisiklet yolu yapımı için finansal destek sağlanması maddesinin de görüşülerek kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi.