Hendek İnşaat Tadilat

Hendek Devlet Hastanesi ile ilgili yapılan haber doğru bilgileri yansıtmamaktadır. Olayın kahramanı Vatandaş dâhiliye branşından sağlık raporu almak istediğini söylediği için yasal olan ücret makbuz karşılığı alınarak dâhiliye uzmanına yönlendirilmiş, bilahare Vatandaşın silah kullanma ile ilgili rapor istemesi üzerine psikiyatri uzmanına yönlendirilmiş ve kendisine psikolog olmadığı için hastanemizde raporun verilemeyeceği bildirilmiş, akabinde de Hastane İdari Mali İşler Müdürünün onayı ile parası iade edilmiştir.


Makbuzda ilgililerin imza ve beyanı mevcuttur. Hadisenin aslı budur. Vatandaşın parasının iade edilmediği haberi yanlıştır.

Ayrıca Vatandaş başlangıçta istediğini doğru ifade edebilseydi hiç para alınmadan ilgili merkeze gönderilecekti. İşe giriş raporları yasa gereği işyeri Hekimlerince verilmektedir. Hastanemizde yasal ücret karşılığı işyeri Hekiminin istediği tetkikler yapılarak Vatandaşa yardımcı olunmaktadır.

Hastanemizde yapılan her işlem  Yasalara ve Yönetmeliklere uygun olarak yapılmakta olup aksini düşünmek ve iddia etmek hele ki “Deli Dumrul” ifadesi büyük bühtandır, haksızlıktır, zulümdür.

Haber Hastanemizden hiçbir bilgi alınmadan yayınlanmış olup, en basit basın kuralı ihlal edilmiştir.

Hendek Devlet Hastanesi Başhekimliği