Hendek İnşaat Tadilat

Kemaliye Mahallesindeki Kentsel Dönüşüm süreci, 11.10.2010 tarihin de Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kemaliye Mahallesini, Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenmesi ile başlamıştır.

Bu karar, 26.10.2011 tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenerek 2012 yılı itibari ile hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Ancak, Kemaliye Mahallesinin Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenmesi pek çok noktada hukuka aykırılık arz ettiğinden, bu idari işleme karşı tarafımızca ilk kalemde 70’ e yakın sayıda dava açılmıştır.

Açılan bu davalarda Sakarya 1. ve 2. İdare Mahkemesi Başkanlıklarınca, hem kentsel dönüşüm uygulaması; hem de imar planının geneli hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.

Bu kararlar ile Hendek Belediye Başkanlığı, 1 yılı aşkın bir süre hazırladığı imar planına dayalı hiçbir iş ve işlem yapamaz hale gelmiştir.

Açılan iptal davalarında, Sakarya 1. ve 2. İdare Mahkemesi Başkanlıklarınca Kemaliye mahallesinde 18.10.2012 tarihinde keşif icra edilmiş ve neticesinde, tamamı akademik kadrolardan oluşturulmuş bilirkişi heyeti, Kemaliye mahallesi için verilen kentsel dönüşüm kararının tam 36 ana neden çerçevesinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından uygun olmadığına dair rapor vermiştir.

Ardından da açılan davaların tamamı kabul edilerek, ilk kentsel dönüşüm hamlesi mahkeme kararı ile iptal edilmiştir. 

Ancak Hendek Belediye Başkanlığı, yargılama aşamasında verilen yürütmeyi durdurma kararları neticesinde hareket edemez hale gelince, elini boş tutmamış, devam eden davaları bir kenara bırakarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile irtibata geçmiş ve amaçlarına hizmet edecek şekilde, Kemaliye Mahallesini 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan olarak gösteren 11.01.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararını çıkarttırmıştır.

Bu kez belediye, riskli alan kararını dayanak alarak, ikinci kez kentsel dönüşümü hayata geçirmeye çalışmış ve bu kararı imar planlarına yansıtarak, derhal acele kamulaştırma yoluyla vatandaşın malına vakit kaybetmeden el koymaya çalışmıştır.

Acele kamulaştırmaya ilişkin bu ilk işlem hem Hendek Asliye Hukuk Mahkemesine açılan acele kamulaştırma davalarının reddedilmesi hem de Sakarya 1. ve 2. İdare Mahkemesi kararları ile işlemin iptaline karar verilmesi neticesinde sonuçsuz kalmış ilk acele kamulaştırma işleminin bu şekilde önü kapanmıştır.

Hal böyle olunca, Hendek Belediye Başkanlığı bu kez Bakanlar Kurulu Kararı çıkartarak, ikinci kez acele kamulaştırma işlemi başlatmıştır.

Ancak, 19.11.2014 tarihi itibariyle Danıştay 6. Dairesince verilen yürütmeyi durdurma kararları ile Belediye yine hareket edemez hale gelmiş ve Kemaliye Mahallesinin yıkımı engellenmiştir.

ŞİMDİ İSE, İKİNCİ VE SON KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN TEMELİ OLAN 11.01.2013 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI İPTAL EDİLEREK, KEMALİYE MAHALLESİ İLE İLGİLİ OLARAK ALINAN RİSKLİ ALAN KARARININ USULSÜZ VE HUKUKA AYKIRI BİR KARAR OLDUĞU, DANIŞTAY 6. VE 14. DAİRE BAŞKANLIKLARINCA OY BİRLİĞİ İLE ALINAN KARAR İLE BELİRLENMİŞTİR.

BU NOKTADA AÇIK YÜREKLİLİKLE İFADE ETMEK İSTERİZ Kİ, KAZANDIĞIMIZ DAVALAR HER ŞEYDEN EVVEL HUKUKİ BİR ZAFERDİR. 2010 YILINDAN İTİBAREN SÖZDE SEBEPLERLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA KEMALİYE MAHALLESİ ÜZERİNDEN RANT ELDE ETMEK İSTEYENLERİN ÖNÜ BU KARARLA KAPATILMIŞTIR.

 

EN ÖNEMLİSİ DE, VATANDAŞI HUKUKİ HAKKINI KULLANMA NOKTASINDA YILDIRMAK İSTEYEN, BU UĞURDA MESLEĞİMİZİ VE ADIMIZI KARALAMAKTAN ÇEKİNMEYEN, RANT ELDE ETMEK İSTEYİP DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN GEREKİRSE YIKAR GEÇERİM DİYECEK KADAR GÖZÜNÜ KARARTAN İDARECİLERE, KAZANDIĞIMIZ BU ZAFER EZİCİ BİR CEVAP OLMUŞTUR. BU YOLDA VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE DİK DURUŞLARI İLE BİZE EŞLİK EDEN MÜVEKKİLLERİMİZE DE TEŞEKKÜR EDERİZ…

AV. MUHARREM BÜLBÜL - AV. A. MERVE BÜLBÜL ÇORUHLU