Endemik bitli çeşitliliği, zengin ballı bitkiler florası, arı arı yetiştirileceğine uygun iklimiyle arıcılık için bir coğrafyaya sahip olan Sakarya’da bal verimini arttırmak için en önemli etkenin Ana arı olduğu belirten Sakarya Arı yetiştiricileri birlik başkanı Mustafa Ör, ana arı satışlarımız birliğimizde başlamıştır dedi.

Arıcıların genç, sağlıklı ve yüksek genetik özelliklere sahip ana arıların çalışması  gerektiğini vurgulayarak, sabit arıcıların ana arılarını 2 yılda bir, gezginci arılarında her yıl değişmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Ör, Ana arının arıcılıkta çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek Marmara bölgesine uygun ana arılarla hem birim kovandan elde edilecek ürün miktarının artacağını hem de koloni kayıplarının önüne geçileceğini ve ayrıca, bütün canlılarda olduğu gibi arılar da zaman içinde yaşadıkları coğrafi bölgenin şartlarına uyum göstererek değişik ırk özellikleri kazanmışlardır. Arı ırkları hırçınlık, alışkanlık, hastalıklara dayanıklılık gibi değişik özellikler gösterir.

Başkan Ör ana arı ihtiyacı olan arı üreticilerimiz, ihtiyaçlarını Birlikten temin edebilirler dedi.

Mehmet Karakaş