Hendek Vadi Emlak

Aile Hekimleri Sağlık’ta şiddetin , Özlük haklarının düzeltilmesi, daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunabilmek, yıpranma payı hakkının verilmesi, dayatma nöbetlerden vazgeçilmesi hem kendi sağlıklarının ve hastaların sağlıklarını koruma adına Tıp bayramı bayram tadında kalsın sloganıyla 13-14 Mart tarihlerinde iş bırakıyor.

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk Cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

Bu Türk tababetinin modern anlamda başladığı tarihtir. Türk tabipleri gerek Çanakkale’de gerek kurtuluş savaşında ve Türk milletinin her mücadelesinde depreminde selinde grizusunda sayamadığımız bilmediğimiz her afetinde , canla başla uykusuz gecelerce hastasının sağlığı ve selameti için çalışmış didinmiş ve son vakte kadarda milletinden hak ettiği saygıyı görmüştür.

Ancak son 30-40 yıldır yaşanan değerler yozlaşması Türk tababetini de vurmuş ve milletinin gözünde bir kurtarıcı bir alim bir kanaat önderi pozisyonundan paragöz aymaz hastasının canıyla kumar oynayan cahil insan konumuna sistematik olarak getirilmiştir. nihayetinde millet hekimi yerine ilaca hocaya türlü şarlatana ve medya maymununa güvenir olmuş ancak şifaya kavuşmak yerine kapı kapı dolaşmış türlü hekimlere görünmesine rağmen şifa bulamadığını iddia eder hale gelmiştir.

Biz hekimler bu sağlık popilizminin sonuçlarını dünyanın çeşitli yerlerindeki uygulamalarda gördük. İnsanlar ilacı ve sağlığı marketten tele satışlardan eczanelerden satın alınabilir bir meta bizi de bu malın satış temsilcisi zannetmekteler. Nihayetinde kişi tek bir derdi için 10 çeşit ilaç 20 farklı branş hekim türlü ot ve bulamaç sonucunda hem parasını hem de sağlığını yitirmekte bir ayak ağrısına böbreğini karaciğerini vermektedir. Bu çılgınlığın tek çözümü sağlam temellere oturtulmuş etkili bir aile hekimliği sistemidir. Aile hekimi sistemin kapı tutucusu olmalıdır. Hastalık daha olmadan önlemeli önleyemiyorsa en kısa ve basit şekilde çözmeli oda olmuyorsa ivedilikle doğru adrese çözüm için hastayı yönlendirebilmelidir. Kısaca aile hekimi sadece aile hekimi olmalıdır. Sekreter muhasebeci kazancı inşaat ustası nüfus memuru istatistik görevlisi anketör defin memuru olmamalıdır. Bizler bu 13-14 mart günlerinde sırf siz gerçek bir aile hekimine sahip olun Türkiye’nin 21. Yüzyıldaki sağlık sistemi daha baştan sağlam temellere oturtulsun diye yanlış gidişe dur demek için iş bırakıyoruz. Evladının anasının babasının eşinin dostunun ve dahi kendinin canını ve sağlığını seven tüm vatandaşlarımızı bu haklı davamızda yanımızda görmek istiyoruz .