Hendek İnşaat Tadilat
SAÜ Eğitim Fakültesinde bir grup öğrenci “ Adriyatikten Çin seddine Türk dili “ konulu konferans düzenledi.

Konferansa Öğretim görevlileri, Hendek Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baykal,Yönetim kurulu üyeleri ve Öğrenciler katıldı.

SAÜ Eğitim Fakültesi Konferans salonunda “ Adriyatikten Çin seddine Türk dili “ konulu konferans konuşmacı olarak Yard.Doç.Dr.Kartal Türk katıldı.

Yard.Doç.Dr.Kartal Türk konferansta ''Türk, ötüken'de kültigin anıtı, Edirne'de Selimiye Mabedi, Konya'da Mevlânâ Mesnevi'si, Türkistan'da Yesevi'nin Hikmet'i, Balasagunlu Yusuf'takutadgubilig,Altay'da yere çakılmış balbal, uluğ bey'de uzaya gözünü dikmiş rasathane, kaşgar'da mahmut'un yazdığı lügattır. Türk, malazgirt'te alparslan'ın giydiği kıyamet gömleği, eskişehir'de yunus'un söylediği ilahi, Siriderya kenarında korkut ata'nın çaldığı kopuz, bayburt'ta genç osman'ın, viyana'da kara mustafa paşa'nın duyduğu hırstır. Türk, istanbul'un burçlarında dalgalanan ulubatlı hasan ihtirası, diyarbakır'da ise ziya gökalp'tır. Hülasa türk, Karaman'da Mehmet bey'in yayınladığı türkçe konuş! Fermanı,haliç önlerinde "ya o beni, ya ben onu alacağım." diyen sultan mehmet kararlılığı, sarıkamış'ta donan 90 bin şehit, maraş'ta sütçü imam'ın namusu, Antep'te şahin bey'in cesedimi çiğnetmeden antep'i çiğnetmem! Andı, Erzurum'da nene hatun'un cüreti, izmir'de düşmana hasan tahsin'in sıktığı kurşun, çanakkale'de atatürk'ün "size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!", Kocatepe'de ise "ilk hedefiniz akdeniz'dir." emrini veren iradenin adıdır.

Ve türk, nerede ezilen, itilen, örselenen, hırpalanan, horlanan halk varsa, ona kucağını açan ve bağrına basan bir milletin de adıdır. Daha öz bir deyişle, türk milleti anadolu'ya kovulan, sürülen ve saldırıya uğrayan halklar için anadolu'yu ana rahmine çeviren bir kültürün adıdır.

Bu milletin merhametini kimse zaaf olarak görmesin, ağır başlılığını da hantallık zannetmesin” diyerek Dünya üzerinde yaşayan Türkler ile ilgili örnekler verdi.

Türklerin özerk veya azınlık olduğu devletler Rusya, Afganistan,İran , Çin diğerleri hindistan ve pakistan’da türk imparatorlukları dönemlerinden kalan ve bugün türkçe konuşamayan milyonlarca türk asıllı olduğu bilinmektedir.Fakat kesin sayı verilememektedir.Kuzey afrika ülkelerinde türk olduklarını bilen ama türkçeyi unutan veya çok az konuşabilen türk asıllı olanların sayısı tam olarak bilinmemektedir.Toplam 261.670.000

Burada en önemli nüfus İran ve Çin dedir bu iki ülke bilinmeyen birer türk ülkesidir.


• bilinen ilk türk hükümdarı Teoman’dır.
• düzenli ordu ilk defa mete han tarafından kurulmuştur.
• orduların düzenlenmesinde onlu sistemi ilk defa mete han uygulamıştır.
• bilinen ilk türk devleti büyük hun devletidir.
• türkleri bir bayrak altında ilk defa hunlar toplamıştır.
• ilk türk alfabesi göktürklere aittir.
• tarihte türk adını devlet adı olarak ilk defa kullanan göktürk devleti’dir.
• türklerin ilk anayurdu orta asya’dır.
• türklerin altay-sayan dağları civarında taş devrinden itibaren yaşadıkları kabul edilmektedir.
• türklerin ilk ataları kabul edilen kültür ise afanesyevadır.
• türklerin ilk ataları m.ö 2. Binde orta asya’dan göç etmeye başlamışlardır.
• hun devleti hakkında ilk bilgilere m.ö 318 yılında ait bir çin yıllığında, bir anlaşma metninde rastlamaktayız. Bu anlaşma doğu asya’da imzalanan ilk milletler arası anlaşmadır.
• mete tarihte ilk defa devletini “vatan ve millet” sevgisi kavramı çerçevesinde yönetmiştir.
• anadolu’ya ilk yerleşen türk boyu sabirlerdir(ankara, kayseri, konya çevresi)
• türklere ait en eski yazılar talas ve yenisey yazıtlarıdır(vı. Yüzyıla aittir)
• avrupa’da kurulan ilk türk devleti batı hunlardır
• türk tarihinin ilk yazılı kaynakları orhun abideleridir(ıı. Göktürk-kutluk)

• türklerde para ilk defa türgişler tarafından kullanılmıştır
• istanbul’u kuşatan ilk türk boyu avarlardır.

• matbaayı ve kağıdı kullanan ilk türk boyu uygurlardır
• geleneksel gök tanrı inancı yerine farklı bir inanç tarzını benimseyen ilk türk devleti uygurlardır
• türkler göçebelikten yerleşik hayata ilk defa uygurlar zamanında geçilmiştir
• kalıcı mimari eserleri ilk defa uygurlar bırakmaya başlamıştır
• tarım uygurlarla beraber ilk defa başlamıştır

Orhun yazıtları göktürk (köktürk) imparatorluğunun ünlü hükümdarı bilge kağan döneminden kalan yazılı taşlardır. Bu taşlar, hem maddî hem de manevi bakımdan  Türk dili , kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarıdır.İlk piramidi beyaz piramit türkler yapmıştır. Mısır piramitlerinden önce yapılmış ve mısırdaki piramitlerdeki mimari ile aynıdır. Çinliler bunu saklamış fakat sonra alman pilotlarca resmi çekilerek bulunmuştur.

İlk insan mumyalama tekniğini mükemmel bir şekilde uygulayanlar altay türkleridir.(mısır medeniyetinden yüzyıllarca önce) uygur bölgesinde bulunan,mısır piramitlerinden yüzyıllarca önce yapılan ve mısır piramitlerinden daha yüksek-büyük olan piramitleri yapan türklerdir.

Dünyadaki en stratejik yer altı ve yer üstü kaynakları yine bu coğrafyada ve türklerin elinde  bulunmaktadır. Örneğin; dünya petrolünün %65’i, kauçuk üretiminin %75’i,Uranyum yataklarının %40’ı, kalay üretiminin %53’ü, buğdayın %15’i, baharatın %40’ı, şeker pancarının %31’i, tütünün %20’si, doğalgaz üretiminin %51’i, fosfat üretiminin %41’i, bu bölgede bulunmaktadır.

Sonuç olarak 300 milyona yaklaşan nüfus ve tüm yer altı yer üstü zenginliklere rağmen türkler birbirinden haberdar değildir.bu millet allah’ın ordusu resulullah’ın sancaktarıdır. Tüm ezilen hor görülen milletlerin yanındadır. Ancak dogu Türkistanda çin esareti altında milyonlar bulunmakatadır ve dünyanın gözü önünde hocalıda ermeniler rus ordusu nezaretinde katliyam yapmıştır. Tüm dünya sessiz kalmıştır.

Mısır , Filistin bizim davamızdır.burdaki müslüman kardeşimizin sorunu bizim sorunumuzdur.Lakin mısırda rabia ruhunu taşıyanlar neden dogu türkistanlı rabia olamamaktadırlar? Türkmen Azeri olunca neden susmuşlardır?Müslüman Türk zulme ugrayınca neden kör ve sagırdırlar.Biz bu millete mensup olmaktan onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

Türk konferans konuşmasına Ne mutlu Türküm diyene diyerek son verdi.