Hendek İnşaat Tadilat

Benli; Bakanlığın yazısını da paylaşarak yaptığı açıklamada; “Yeni Atanacak "ADAY ÖĞRETMENLERE" Rehberlik Edecek "DANIŞMAN ÖĞRETMENLER" Belirleniyor. Bu Nedenle Bu Görevi Almak İsteyen Öğretmen arkadaşlarımız yaptıkları çalışmaları, katıldıkları faaliyetleri de belirterek "Görevi Talep Ettiklerine Dair Dilekçeyle" Okul Müdürlüklerine Başvurmalı. 8 Ocak 2016 tarihi son başvuru olacaktır. Bakanlığın yazısında detaylı bilgi yer almaktadır. “dedi.

Danışman öğretmen Nasıl Seçilecek?

Adaylık dahil en az 10 yıl hizmet süresine sahip, Ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış, Sosyal ve kültürel faaliyetlere (tiyatro gösterisi, şiir dinletisi,okul gazetesi, okul dergisi, okul gezileri, spor müsabakaları vb. etkinlikler) katılmış ve İletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü ve mesleğinde temayüz etmiş olan öğretmenlerden seçilecek.

Danışman öğretmenler, yeni atanan öğretmenlere rehberlik edecekler. Yeni atanan öğretmenler danışman öğretmenlerle birlikte il Millî Eğitim müdürlükleri tarafından yapılan programlar çerçevesinde farklı okullarda farklı branştan derslere gözlemci olarak girecekler.

Farklı okullarda, farklı branşlarda yine meslekte belli bir düzeye gelmiş öğretmenlerin derslerine girecekler, onları sınıf içinde dersi nasıl yönettiklerini, öğrencilerle, velilerle nasıl ilişki kurduklarını görecekler, veli toplantılarına katılacaklar, okul aile birliği toplantılarına katılacaklar ayrıca il müdürlerinin, ilçe müdürlerinin, marif müfettişlerinin şube müdürlerinin yanında da belli bir program dahilinde iki gün, üç gün, beş gün gözlemci olarak sürecin nasıl işlediğini il Millî Eğitim müdüründen sınıf içi organizasyona kadar bütün bu eğitim süreçlerinin nasıl işlediğini bizzat iş üzerinde gözleyecekler. Bununla ilgili notlarını tutacaklar.

Danışman öğretmenlerde bu süreçlerle ilgili, bu yapılan işlerle ilgili raporlarını hazırlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı, bunları daha sonra hem stajyer öğretmenimin, hem danışmanlık yapan öğretmenlerin performans değerlendirmelerinde de, daha sonraki planlamalarda değerlendirilecek.