Hendek Vadi Emlak

1923 yılında millet olarak dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde yaptığımız mücadelenin ardından, büyük bedeller ödeyerek kurduğumuz Cumhuriyeti’mizin 92. yıldönümünü bugün maalesef büyük bir endişe ile kutluyoruz.

Çünkü 92 yıllık geçmişimizde, Cumhuriyetimizin ve milletimizi bu büyük ve kutsal çatı altında birleştiren ülkemize kast eden ‘dahili ve harici’ şer odakları, bu kadar cesur ve küstah şekilde faaliyetlerini artırmamıştı.

Bir ülke düşünün.

Ülkeyi 13 yıldır yöneten bir siyasi parti, ülkeyi sıkıntılı duruma düşürmüş, milletimiz arasına nifak tohumları sokarak bölücülüğü körüklemiş ve bütün bunların ardından ise Milletimiz sandıkta kendilerine ‘artık ülkeyi tek başına yönetmene izin vermiyoruz. Koalisyon kuracaksın’ mesajı vermiştir.

Buna rağmen bu parti kendisi ile koalisyon kurmaya hazır olan bir parti ile masaya oturmuş ve karşısında masaya oturan parti Koalisyon şartı olan, ‘aslında ne kadar acı bir durumdur ki’, ANAYASA’NIN İLK 4 MADDESİ’nin değiştirilmemesi şartı koşmuştur.

Masaya oturan 13 yıllık iktidar partisi de, bunu kesinlikle kabul etmeyeceklerini ifade ederek, hatta kendi parti tabanlarının isteklerini ellerinin tersiyle iterek, Koalisyonu kabul etmemiştir.

13 yıllık ülkemizi yöneten siyasi parti AKP, koalisyon kurma düşüncesiyle görüşmeye geldiğinde Anayasamızın ilk 4 maddesini şart olarak öne süren siyasi parti ise Milliyetçi Hareket Partisi’dir.

Peki Anayasamızın ilk 4 maddesi ne diyor?

MADDE 1.Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

MADDE 2.Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Ben AKP’ye oy vermiş insanımızı ayırarak sormak istiyorum.

AKP üst yönetimi, Koalisyon teklifi olarak sunduğumuz Anayasamızın ilk 4 maddesinden neden rahatsızlık duymaktadır.

Ülkemizi, Cumhuriyetimizin temel değerlerini, ülkemizin milli ve manevi olmazsa olmazlarını, koalisyon şartı olarak getirmek zorunda kaldığımız bir duruma getiren AKP’nin bunu kabul etmemesinin gerekçesi nedir?

Belki bu sorumuza 1927 yılında gençlere seslenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlerimize ithafen yazdığı şu sözleri ile cevap verebiliriz;

“Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.”

Değerli Sakaryalı Hemşehrilerim

Bugün her zamankinden daha fazla Cumhuriyetimize ve bizi biz yapan milli, manevi değerlerimize sahip çıkma vaktidir.

Bugün topyekun onarım, yeni bir kurtuluş mücadelesi vaktidir.

Gelin, Cumhuriyetimize, Milletimize ve Devletimize hep birlikte sahip çıkalım.

Saygılarımla.

 

Alirıza Acartürk

Milliyetçi Hareket Partisi

Sakarya Milletvekili adayı